Facebook
Facebook

Konferencja naukowa


Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
(Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej)
Katedra Badań Filologicznych „Wschód - Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 
Pałac w Rybnej 
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza: Oddziały w Opolu i Katowicach
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 

Mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową w Pałacu w Rybnej

LITERACKIE PODRÓŻE DO WNĘTRZA ZIEMI. WIZJE – IDEE – SYMBOLE

Tarnowskie Góry – Pałac w Rybnej
6 – 7 kwietnia 2018

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:  

Literackie obrazy podróży w głąb – do źródeł – do centrum – do wnętrza Ziemi.
Jaskinia, kopalnia, szczelina, uskok, klif, wnętrze góry i inne odsłonięcia wnętrza Ziemi jako tematy literackie.
Geologia, geognozja i inne nauki o Ziemi a literatura i sztuka.
Turystyka i podróżopisarstwo industrialne jako obraz wieku, czasu, obyczaju.
Prze Przemiany obrazu wnętrza Ziemi od Oświecenia przez romantyzm aż po współczesność.
Inspiracje niemieckiej filozofii i literatury romantycznej w kulturach słowiańskich i ich odkrywaniu wnętrza Ziemi.
Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Zygmunt Gloger o Ziemi i jej „wnętrzu”.
Juliusz Verne jako inspirator i eksplorator tematu podróży do wnętrza Ziemi.
Kreacje świata wnętrza (Ziemi) jako przestrzeni:
– symbolicznej,
– demonicznej,
– szczególnych wartości.
Podróżnik, wędrowiec, turysta, pielgrzym do wnętrza (Ziemi) jako bohater    literacki.
Wnętrze Ziemi w sztuce dawnej i współczesnej.
Podróż do wnętrza Ziemi jako metafora kulturowa i literacka.
Wnętrze Ziemia a prehistoria i historia człowieka.
Regionalistyczny wymiar refleksji o podróżach do wnętrza Ziemi.


Organizatorzy zapewniają wyżywienie w dniach 6, 7 kwietnia 2018 roku (dwa obiady oraz uroczystą kolację w dniu 6 kwietnia), materiały konferencyjne i publikację referatów w recenzowanym tomie, jak również wycieczkę do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Koszt ten pokryty zostanie z opłaty wpisowej w kwocie 400 zł. Wpisowe należy wpłacać do 10 marca na konto: 

Uniwersytetu Opolskiego (Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska, NIP: PL 754-000-71-79. Bank: Bank zachodni WBK S.A. SWIFT: WBK PP LPP)

w PLN: PL09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

w EUR: PL88 1090 2138 0000 0005 5600 0076

Z dopiskiem: Literackie podróże.

Wpisowe nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania uczestników Konferencji. 


Miejsce obrad: Pałac w Rybnej oraz  Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach:

 
6 kwietnia 2018 (piątek) – uroczyste otwarcie konferencji, obrady plenarne, przerwa kawowa, obiad oraz uroczysta kolacja w Pałacu w Rybnej.
7 kwietnia 2018 (sobota) – obrady, obiad i zakończenie konferencji w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, połączone ze zwiedzaniem Kopalni (podziemne korytarze położone 40 m pod powierzchnią ziemi, muzeum, Skansen Maszyn Parowych).

Języki konferencji: język polski i języki kongresowe.

Na zgłoszenia tematów czekamy do 10 lutego 2018 roku. 

Prosimy je przesłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzataburzka@interia.pl lub mburzka@uni.opole.pl (Małgorzata Burzka-Janik, przewodnicząca) lub na adres pocztowy: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole z dopiskiem: Literackie podróże.

Materiały konferencji zostaną opublikowane w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” (Uniwersytet w Białymstoku) w recenzowanej, punktowanej monografii zbiorowej w 2019 roku.

Osoby, które zgłoszą udział w konferencji otrzymają dokładne informacje na temat  dojazdu do Pałacu w Rybnej do końca lutego 2018 roku wraz z programem konferencji. Lista hoteli znajdujących się na terenie miasta Tarnowskie Góry (w pobliżu Pałacu) wskazana jest w „Formularzu zgłoszeniowym”. Uczestnikom konferencji zostanie zapewniony transport: 
6 kwietnia – z hotelu do Pałacu w Rybnej (na otwarcie konferencji) oraz z Pałacu w Rybnej do hotelu (po uroczystej kolacji); 
7 kwietnia – z hotelu do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach (na otwarcie obrad plenarnych w Kopalni) oraz z Kopalni do hotelu (po obiedzie).

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI: 
Prof. dr hab. Irena Jokiel (Uniwersytet Opolski)
Prof. sen. Halina Krukowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr hab. Aneta Mazur (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Michał Masłowski (Université Paris Sorbonne) 
Prof. dr hab. Wiesław Olkusz (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Marek Stanisz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 
Dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski) 
Dr hab. Anna Janicka (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof UG (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Dr hab. Olaf Krysowski (Uniwersytet Warszawski)  
Dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Dr Małgorzata Burzka-Janik – Przewodnicząca (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab.  Jarosław Ławski – Przewodniczący (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr hab. Marek Piechota (Uniwersytet Śląski)
Dr Elżbieta Łucka-Zając – Sekretarz (Uniwersytet Opolski)
Dr Maria Rowińska-Szczepaniak – (Uniwersytet Opolski)
Dr Łukasz Zabielski– Sekretarz (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego)
Dyr. Jolanta Gadek (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego) 
Dyr. Adam Morawiec (Pałac w Rybnej)

Komitet Organizacyjny (siedziba)
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Katedra Historii Literatury,  Komparatystyki i Antropologii Literackiej
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,
tel. +48 77 541 60 03
tel. + 48 606 645 132 (Małgorzata Burzka-Janik)

18 marca

18
marca

niedziela, godz. 18.00

Cykl koncertowy LAST NOTES - koncert inauguracyjny

Piotr Sałajczyk - fortepian
Aleksandra Batog - narracja koncertowa

25 marca

25
marca

niedziela, godz. 18.00,
bilety w cenie 15 zł

Koncert

Mateusz Meisner - fortepian
Jarosław Meisner
-puzon
Sondre Høymer - gitara klasyczna

2 kwietnia

2
kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny, godz. 18.00, bilety w cenie (normalny 20zł, seniorzy oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia 10zł)

Wiosna Barokowa (Koncert 1/4)
Od stworzenia do zbawienia


Jarosław Kitala – baryton
Hanna Balcerzak – klawesyn

6 kwietnia

6
kwietnia

piątek, 

Konferencja naukowa nt

Literackie podróże do wnętrza ziemi
Wizje - Idee - Symbole

6 kwietnia

6
kwietnia

piątek, godz. 19.00, bilety w cenie (normalny 20zł, seniorzy oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia 10zł)

Wiosna Barokowa (Koncert 2/5)
Neobarokowe inspiracje

Cracow Duo

Jan Kalinowski – wiolonczela
Marek Szlezer – fortepian

15 kwietnia

15
kwietnia

niedziela, godz. 18.00, bilety w cenie (normalny 20zł, seniorzy oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia 10zł)

Wiosna Barokowa (Koncert 4/5)

IL BALLO 

Anna Śliwa – skrzypce barokowe
Katarzyna Czubek – flet prosty
Dominika Staszkiewicz – flet traverso
Anna Wiktoria Swoboda  – lutnia, gitara barokowa
Dariusz Żurawek – wiolonczela barokowa
Joanna Solecka – klawesyn

Tancerze Baletu Dworskiego CRACOVIA DANZA – Marta Baranowska, Łukasz Szkiłłądź

15 kwietnia

15
kwietnia

niedziela, godz. 11.00, bilety w cenie 5zł

Wiosna Barokowa (Koncert 3/5)
z cyklu Rybna Dzieciom

Na XVII-wiecznym balu

22 kwietnia

22
kwietnia

niedziela, godz. 18.00
bilety w cenie (normalny 20zł, seniorzy oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia 10zł)

Wiosna Barokowa (Koncert 5/5)
Bach i Telemann - kopozytorzy dworów polskich

Michaela Koudelkova
– flety proste
Andrzej Zawisza –
klawesyn

29 kwietnia

29
kwietnia
niedziela, godz. 18.00
bilety w cenie 20zł
 
Koncert Operetkowy
 
Agnieszka Bochenek-Osiecka - sopran
Rafał Majzner - tenor
Regina Gowarzewska - słowo
Grażyna Jursza – flet
Dariusz Jursza – klarnet
Dawid Smykowski - fagot
 

3 maja

3
maja

niedziela, godz. 11.00
bilety w cenie 5 zł

"Najjaśniejeza z gwiazd"
-muzyczna opowieść o I. J. Paderewskim
z cyklu Rybna Dzieciom (Koncert 5/10) oraz warsztaty plastyczne

 

23 maja

23
maja

środa, godz. 18.00,
bilety w cenie 25 zł

Współczesna muzyka Japonii
- recital fortepianowy Miho Kurihana

27 maja

27
maja

niedziela, godz. 18.00
wstęp wolny

W hołdzie Elżbiecie Chojnackiej
„Continuum” - koncert multimedialny (Koncert 1/6)

Aleksandra Gajecka-Antosiewicz-klawesyn

3 czerwca

3
czerwca

niedziela, godz. 11.00
bilety w cenie 5 zł

Koncert z okazji Dnia Dziecka
z cyklu Rybna Dzieciom (Koncert 6/10)
oraz warsztaty plastyczno-muzyczne.
 
Aleksandra Gajecka-Antosiewicz
i Hanna Balcerzak - fortepian

10 czerwca

10
czerwca
niedziela, godz. 18.00
bilety w cenie 10zł

Cykl koncertowy Last notes
Koncert 2/4

Kwartet Akademos

24 czerwca

24
czerwca

24. 06-01. 07 

IX Mistrzowskie kursy dla solistów skrzypcowych

Prowadzenie - prof Antoni Cofalik i Marta Lelek, Anna Nowak-Dańda (akompaniament)

1 lipca

1
lipca

01.07-8.07

IX Mistrzowskie kursy
dla
pianistów

Prowadzenie - dr Marian Sobula (AM Kraków) oraz Anna Miernika (asystent)

8 lipca

8
lipca

niedziela, godz.18.00
wstęp wolny

W hołdzie Elżbiecie Chojnackiej
"Klawesyn współczesny wśród śpiewu, metalu, afrykańskich mlasków i innych niesamowitości" (Koncert 2/6)

Małgorzata Klajn- klawesyn

8 lipca

8
lipca
08.07-15.07

IX Mistrzowski kurs klawesynowy i wykłady
 
Prowadzenie - dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz (AM Łódź), wykłady w trakcie kursu poprowadzą: prof. Marek Toporowski (AM Łódź), dr hab. Artur Zagajewski (AM Łódź)
 

12 lipca

12
lipca

czwartek, godz. 18.00
wstęp wolny

W hołdzie Elżbiecie Chojnackiej „Dźwięki unoszą się w wieczornym powietrzu" (Koncert 3/6)  

Aleksandra Gajecka-Antosiewicz -klawesyn,
Marzena Komsta - fortepian, media elekroniczne

14 lipca

14
lipca

sobota,godz. 18.00
wstęp wolny

W hołdzie Elżbiecie Chojnackiej
„Avanti!” (Koncert 4/6)

uczestnicy Międzynarodowego kursu mistrzowskiego interpretacji muzyki współczesnej

Informator kulturalny

Aby wpisać się na listę informatora skorzystaj z poniższego formularza.

Imię i nazwisko:

adres e-mail:

captcha