Facebook
Facebook

XI Mistrzowskie kursy dla altowiolistów


Termin w trakcie ustalania  

XI Mistrzowskie kursy dla altowiolistów 

prowadzenie: Prof. Wolfgang Klos -  Uniwersytet Muzyczny w Wiedniu, Dagmara Szydło – wice-koncertmistrz grupy altówek w orkiestrze symfonicznej Comunidad de Madrid (ORCAM)


Koszt 4 dniowych kursów- 1950zł
. Cena obejmuje noclegi w Pałacu w Rybnej oraz pełne wyżywienie w Pałacu w Rybnej.

Zgłoszenia uczestników oraz wpłaty na konto Pałacu w Rybnej należy przysyłać do 15 stycznia 2020 roku na adres kursy@palacrybna.pl

Karta zgłoszeniowa oraz numer konta Pałacu w Rybnej znajduje się na stronie www.palacrybna.pl

prof Wolfgang Klos - Urodził się w 1953 roku w Wiedniu, w Austrii. Ukończył wyższe studia muzyczne na Wiedeńskiej Akademii Muzycznej kształcąc się pod kierunkiem takich profesorów jak Max Rostal i Ernst Krenek, oraz jest absolwentem wyższych studiów prawniczych Uniwersytetu Wiedeńskiego. W roku 1977 otrzymał dyplom na wydziale instrumentalnym z wyróżnieniem, oraz nagrodę Austriackiego Ministerstwa Kultury i Nauki za osiągnięcia artystyczne i naukowe. Jako laureat licznych konkursów rozwinął dynamiczną karierę artystyczną zarówno jako solista jak rownież na polu muzyki kameralnej i orkiestrowej, realizując ze szczególnym zaangażowaniem zadania pedagogiczne i socjo-kulturalne: W latach 1975-77 był członkiem Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej, w latach 1977-81 był solistą altówek w orkiestrze Tonhalle-Orchester w Zurychu, w latach 1981-89 był solistą altówek

Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej; W latach 1977-89 pracował jako profesor w Konserwatorium Muzycznym w Vorarlbergu w Austrii, w latach 1984-89 był adiunktem na wydziale instrumentalnym i od roku 1989 jest profesorem altówki na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu. Jednakże centrum jego aktywności artystycznej stanowi muzyka kameralna. Jako członek wiedeńskiego zespołu kameralnego Vienna String Trio już od roku 1981 zapewnił sobie stabilną międzynarodową reputację poprzez ogromną liczbę wykonanych koncertów, nagrań i produkcji telewizyjnych na całym świecie, do których zaliczyć można niemalże encyklopedyczny zbiór utworów nagranych na trio smyczkowe. Jako solista występuje zarówno w Europie jak i za Oceanem i na Dalekim Wschodzie reprezentując wybitny przykład stylu wiedeńskiej interpretacji muzycznej. Wolfgang Klos jest również uznanym autorytetem zapraszanym jako juror narodowych i międzynarodowych konkursów, jako profesor na kursach mistrzowskich, jako wykładowca  kongresów oraz jest autorem wielu publikacji. Ponadto, podczas swojej kariery spełnia liczne obowiazki kolejno obejmowanych przez niego pozycji: W latach 1972-1977 był przedstawicielem studentów, w latach 1978-1981 był członkiem orkiestrowej komisji artystycznej, w latach 1991-2002 był dziekanem katedry instrumentów smyczkowych na wydziale instrumentalnym i w latach 2002-2007 był prorektorem na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu. W roku 2003 został uznany przez Republikę Austrii i otrzymał honorową nagrodę “Grand” za osiągnięcia artystyczne i zasługi dla państwa austriackiego.

Wolfgang Klos gra na altówce Gionanni Battista Cerutiego zbudowanej w1780 roku.

Dagmara Szydło - Naukę gry na altówce rozpoczęła w klasie Tadeusza Wykurza w PSM  im. F.Chopina w Bytomiu, ukończywszy ją otrzymała dyplom, oraz nagrodę- stypendium prezydenta miasta Bytomia za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne. Ukończyła wyższe studia na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu w klasie profesora Wolfganga Klosa i Ulricha Schönauera uzyskując

II Dyplom Konzertfach Viola oraz tytuł Magistra Sztuki. Uczestniczyła w wielu mistrzowskich kursach muzycznych, kształcąc się pod kierunkiem Atara Arada, Evana Wilsona, Michaila Kugla, Tobiasa Lea oraz Johannesa Meissla. Zdobywała doświadczenie zawodowe w wielu orkiestrach profesjonalnych między innymi: Wiener Kammerphilharmonie, Haydn  Akademie Orchester w Wiedniu i Orchestre Philharmonique Suisse w Szwajcarii, w roku 2002 wygrała egzamin na miejsce substytuta w Orkiestrze Grazer Philharmoniker w Grazu w Austrii,  i w tym samym roku wygrała egzamin na miejsce substytuta w Wiedenskiej Orkiestrze Symfonicznej Wiener Symphoniker, pracując tam do 2004 roku. Po ukończeniu studiów w Wiedniu przeniosła się do Madrytu, Hiszpanii, gdzie współpracowała z orkiestrą RTVE w Madrycie. Obecnie występuje jako solistka i kameralistka na międzynarodowych estradach, między innymi: Hiszpania, Austria, Meksyk, Polska, Niemcy i Stany Zjednoczone, systematycznie biorąc udzial w festiwalach muzycznych tj.: “Fundación Canal de Madrid”,  “Festival Internacional de Música de Tamaulipas” w Meksyku, “Festival Internacional  Artefest de San Pedro”, “Klangspuren Festival Tirol” w Austrii.  Regularnie zapraszana jest jako profesor na kursy mistrzowskie w Meksyku i w Hiszpanii. W roku 2012 zrealizowała nagrania muzyki kameralnej dla Narodowej Telewizji Hiszpańskiej. W roku 2007 wygrała egzamin do orkiestry symfonicznej w Madrycie Orquesta de la Comunidad de Madrid, od tego czasu jest jej członkiem i pełni funkcję wicekoncertmistrza grupy altówek. 
29 marca

29
marca

niedziela, godz. 16.00, wstęp 10zł

Koncert studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

13 kwietnia

13
kwietnia

Termin w trakcie ustalania

XI Mistrzowskie kursy dla altowiolistów

prowadzenie: Prof. Wolfgang Klos (Uniwersytet Muzyczny w Wiedniu), Dagmara Szydło (wice-koncertmistrz grupy altówek w orkiestrze symfonicznej Comunidad de Madrid, ORCAM)

26 kwietnia

26
kwietnia

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł

Rybna Dzieciom. „Drzewo – EkoKulturalni” -  z okazji Światowego Dnia Drzewa. Wykonawcy: Iwona Gałuza - prowadzenie, Andrzej Mykietyn - gitara, bracia Szindler - akordeony

26 kwietnia

26
kwietnia

niedziela, godz. 16.00, wstęp 10zł

Koncert studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

24 maja

24
maja

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł

Rybna Dzieciom
„Grafiki muzyczne” (audycja skierowana do uczniów szkół muzycznych). Wykonawcy: Piotr Kopiński - fortepian 

31 maja

31
maja

niedziela, godz. 16.00, wstęp 10zł

Koncert studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

6 czerwca

6
czerwca

6.06-07.06 

Warsztaty Suzuki 

7 czerwca

7
czerwca
niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł
 
Rybna Dzieciom. Występ dzieci uczących się gry na skrzypcach i wiolonczeli. Wykonawcy: Tarnogórska Szkoła Suzuki oraz zaproszeni goście
 

21 czerwca

21
czerwca

niedziela, godz. 16.00, wstęp 10zł

Koncert studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

1 lipca

1
lipca

01.07-05.07

XI Mistrzowskie Kursy dla solistów skrzypcowych - prowadzenie: prof. Antoni Cofalik i Marta Lelek, Anna Nowak-Dańda (akompaniament)

18 lipca

18
lipca

18.07-25.07

XI Mistrzowskie kursy dla zespołów smyczkowych i solistów (duety, tria i kwartety smyczkowe, skrzypkowie, altowioliście, wiolonczeliści) - prowadzenie: Royal String Quartet - Izabella Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska, Michał Pepeol, Paweł Czarny

19 lipca

19
lipca

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł

Rybna Dzieciom. Poranny koncert Royal String Quartet
Wykonawcy: Izabela Szałaj-Zimak - I skrzypce, Elwira Przybyłowska - II skrzypce, Paweł Czarny - altówka, Michał Pepol - wiolonczela 

20 sierpnia

20
sierpnia

20-08-23.08

XI Mistrzowskie kursy dla klarnecistów, prowadzenie: dr hab. Jakub Bokun, prof. dr hab. Roman Widaszek, dr hab. Grzegorz Wieczorek, dr Jadwiga Czarkowska, Vitor Fernandes

23 sierpnia

23
sierpnia

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł

Rybna Dzieciom. „Klarnetowa różdżka”. Wykonawcy: Roman Widaszek, Jakub Bokun, Grzegorz Wieczorek, Jadwiga Czarkowska, Vitor Fernandes  

25 sierpnia

25
sierpnia

25.08-28.08

XI Mistrzowskie kursy dla fagocistów, prowadzenie: dr hab. Paweł Solecki (AM Kraków), dr hab. Marek Barański (AM Katowice)

1 września

1
września

01.09-06.09

XI Mistrzowskie kursy dla flecistów, prowadzenie: dr hab. Agata Igras (AM im. F. Chopina w Warszawie), Hanna Sosińska-Kraski

6 września

6
września

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł

Rybna Dzieciom. „Zaczarowany flet”. Wykonawcy: Agata Igras, Hanna Sosińska-Kraski

11 października

11
października

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł

Rybna Dzieciom. „Głos niedźwiedzia, głos słowika... na koncercie wszystkich wita”. Wykonawcy: Mateusz Meisner - fortepian, Agnieszka Wiśniewska-Rak - sopran, Adam Żaak - baryton 

25 października

25
października

niedziela, godz. 16.00, wstęp 10zł

Koncert studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

8 listopada

8
listopada

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł

Rybna Dzieciom. Koncert jazzowy dla najmłodszych
w ramach XVIII Tarnogórskich Spotkań Jazzowych

Informator kulturalny

Aby wpisać się na listę informatora skorzystaj z poniższego formularza.

Imię i nazwisko:

adres e-mail:

captcha