Facebook
Facebook
Mecenasi

Karta MelomanaWiosna Barokowa

Wiosna Barokowa

Drodzy słuchacze, melomani, goście Pałacu w Rybnej!
Zapraszamy gorąco do spędzenia kilku wieczorów w okresie między schyłkiem zimy a Wielkanocą na naszym wiosennym festiwalu muzyki dawnej. Sala koncertowa tego XVIII-wiecznego pałacu jest idealnym miejscem, w którym dzięki poruszającej, emocjonalnej, a jednocześnie bardzo intymnej muzyce można przenieść się w czasie o trzy stulecia. Podczas każdej Wiosny Barokowej mają Państwo okazję przysłuchiwać się rozmaitym składom instrumentalnym występującym w okresie baroku i klasycyzmu, dziełom wybitnym i wyszukanym, jak i lżejszej, popularnej muzyce tamtego okresu. Nie zabraknie także znakomitych śpiewaków, jako że głos ludzki był wówczas uważany za najdoskonalszy instrument muzyczny.
Jako rodowita tarnogórzanka i osoba zajmująca się historycznymi instrumentami szarpanymi, chciałabym przybliżyć Państwu ciekawe instrumentarium i rzadko wykonywany repertuar. Mam nadzieję, że impreza ta wpisze się na stałe w krajobraz kulturalny naszego miasta i zagości także w Państwa kalendarzach koncertowych.
Anna Wiktoria Swoboda.

Tarnogórskie Spotkania Jazzowe

Tarnogórskie Spotkania Jazzowe

Na przełomie maja i czerwca w różnych tarnogórskich kawiarniach, galeriach i klubach odbywają się liczne koncerty w ramach Tarnogórskich Spotkań Jazzowych. Od 2009 roku Pałac w Rybnej jest współorganizatorem tego wydarzenia. W ciągu dziesięciu lat istnienia festiwalu, przed tarnogórską publicznością wystąpili, m.in.: Lesław Możdżer · Stanisław Sojka · Kazimierz Jonkisz · Adam Kawończyk · Ewa Uryga · Janusz Yanina Iwański · Konrad Zemler · Wojciech Karolak · Paweł Kaczmarczyk i Audiofeeling Band · Krzysztof Popek · Smoczyńscy New Trio · Jan Ptaszyn Wróblewski · Krzysztof Urbański i Mid West Quartet· Maciej Sikała · Marcin Olak · Janusz Muniak · Iza Zając · Andrzej Jagodziński · Piotr Baron · Thomas Fink · Rainer Glas · Mika Urbaniak · Krzysztof Ścierański · Jorgas Skolias · Jarosław Śmietana · Artur Dutkiewicz · Mietek Szcześniak · Lora Szafran · Henryk Miśkiewicz · Krzesimir Dębski · Marek Napiórkowski · Dorota Miśkiewicz · Aga Zaryan · Ewa Bem · Anna Maria Jopek · Adam Bałdych · Aga Derlak · Dego Lezcano & Mateusz Adamczyk.

Muzyczne Lato w Rybnej

Muzyczne Lato w Rybnej

Koncerty z cyklu Muzyczne Lato w Rybnej odbywały się w latach 1993-2006. W roku 2011 powrócono do pomysłu, wykorzystując scenę letnią znajdującą się z tyłu pałacu.
Muzyczne Lato to cykl koncertów, odbywających się w kolejne niedziele lipca i sierpnia. W ich ramach mają tu wówczas miejsce m. in. wydarzenia muzyczne przygotowane przez Royal String Quartet, Aleksandrę Batog oraz Kwartet Akademos, a także koncerty Ensemble Barocum z cyklu "Artysta – rezydent", czy koncerty finałowe uczestników Mistrzowskich Kursów dla solistów skrzypcowych, pianistów, zespołów smyczkowych, flecistów oraz klarnecistów.

Międzynarodowe Koncerty Pianistyczne

Międzynarodowe Koncerty Pianistyczne

Cykl październikowych pianistycznych koncertów, zainicjowany został w 2011 roku. Koncerty organizowane są we współpracy z krakowskim stowarzyszeniem Piano Classic, europejskimi Instytutami Kultury oraz firmą Yamaha. W trakcie cyklu występowali w Pałacu uznani pianiści z całego świata - Włoch, Węgier, Rumunii, Chin, Serbii, Bułgarii, Boliiwi, Czech, Nowej Zelandii, Peru, Hiszpanii, Singapuru, byli to m.in.: Leonor Armellini, Eduard Stan, Tullio Forlenza, Balazs Reti, Boris Kraljevic, Martin Kasik, Giuseppe Lo Cicero, Jian Liu, Pasquale Ianone, Pablo Sabat, Daniel Wu, Ratmir Martinovic, Cinzia Bartolli, Mauricio Silva, Nadejda Tzanova, Alessandro Marangoi Mauricio Silva, Eric Lu.
Jednym z niezwykłych wydarzeń muzycznych, jakie towarzyszą tym koncertom, było prawykonanie podczas czwartej edycji cyklu suity barokowej skomponowanej na zamówienie Instytutu Muzyki i Tańca przez Sławomira Zubrzyńskiego na Viola Organista. Koncertom rok rocznie towarzyszą ponadto Warsztaty Muzykologiczne.

Rybna Dzieciom

Rybna Dzieciom

To propozycja jaką pałac dedykuje najmłodszym. Składają się na nią comiesięczne koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, organizowane we współpracy z tarnogórską Szkołą Suzuki w formie audycji, słuchowisk, warsztatów. Audycje dla najmłodszych towarzyszą także stałym wydarzeniom muzycznym, jakie odbywają się w pałacu – Spotkaniom Jazzowym, czy Kursom Mistrzowskim. Dzieci i młodzież zapoznają się wówczas z najwybitniejszymi dziełami kameralistyki, dawnymi i współczesnymi instrumentami, wreszcie mają możliwość spotkań autorskich z muzykami.
Z myślą o dzieciach w pałacu organizowane są ponadto przedstawienia edukacyjne i teatralne. Mają tu także miejsce plenery malarskie dla dzieci oraz różne, w tym m. in. recytatorski i papieski, organizowane przy współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi. Dużym zainteresowaniem cieszą się także ferie i wakacje artystyczne, prowadzone dwa razu w roku – zimą i latem – przez specjalistów w dziedzinie choreografii, tańca i sztuk plastycznych. Wreszcie, latem – na terenie parku otaczającego pałac – organizowany jest Piknik rodzinny dzielnicy Rybna z wieloma atrakcjami dla dzieci.
Większość propozycji kulturalnych dla najmłodszych stanowi bezpłatną ofertę.

Działalność kulturalna Pałacu w Rybnej

Działalność koncertowa:
Początki działalności koncertowej w Rybnej sięgają lat 80. XX wieku, kiedy pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Sztuki, utworzono Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, mieszczący się w zabytkowych wnętrzach pałacu. Pierwszy koncert muzyki kameralnej odbył się w czerwcu w 1983 roku. Od tej pory Pałac w Rybnej czynnie uczestniczy w kulturalnym życiu miasta i regionu śląskiego oraz kontynuuje koncertową tradycję. Do dnia dzisiejszego organizowane są koncerty muzyki kameralnej oraz festiwale muzyczne. Przez szereg lat w pałacu występowali czołowi kameraliści polscy i zagraniczni. Do tej pory przed publicznością wystąpili:

Janusz Olejniczak · Konstanty Andrzej Kulka · Leszek Możdżer · Ewa Pobłocka · Halina Kunicka · Waldemar Malicki · Stanisław Sojka · Kaja Danczowska · Bogusław Morka · Kwartet Śląski · Piotr Paleczny · Tamara Granat · Barbara Penderecka · Krzysztof Jakowicz · Andrzej Bauer · Hanna Banaszak · Andrzej Hiolski · Jan Ptaszyn Wróblewski · Bogna Sokorska · Krzysztof Jabłoński · Mariusz Bogdanowicz · Józef Skrzek · Krystyna Prońko · Michał Banasik · Paulos Raptis · Kwartet Wieniawski · Bernard Ładysz · Trio Jarosława Śmietany · Wanda Wiłkomirska · Janusz Strobel · Grupa Mocarta · Paweł Kowalski · Ignacy Gogolewski · Trio Harmonijek Ustnych Conbrio · Jadwiga Rappe · Ewa Podleś · Warszawski Kwartet Smyczkowy · Adam Klocek · Gabriel Chmura · Andrzej Jagodziński · Kwartet Amar Corde · Joanna Domańska · Kwartet DAFO · Kwintet Instrumentów Dętych Filharmonii Śląskiej · Marcin Dylla · Natalia Sawościanik · Beata Warykiewicz-Siwy · Kwartet Wilanów · Jadwiga Kotnowska · Wojciech Świtała · Anna Sikorzak-Olek · Jerzy Derfel · Tytus Wojnowicz · Grażyna Brodzińska · Śląski Kwintet Akordeonowy · Jan Stanienda · Monika Sikorska-Wojtacha · Marcin Wyrostek i Tango Corazon Quintet · Royal String Quartet · Asasello Quartet · Lutosławski Quartet · Krzysztof Meisinger · Jarosław Kitala · Ayaka Meiwa · Alberto Cammarota · Soliści Wiedeńscy pod kierownictwem Piotra Gładkiego · Roman Widaszek · Lipski Chór Synagogalny pod dyrekcją Helmuta Klotza · Eduard Stan · Zbigniew Raubo · Balazs Reti · Kameraliści NOSPR · Leonora Armellini · Tomasz Kamieniak · Tullio Forlenza · Krakowskie Trio Stroikowe · Adam Bałdych Sextet · Aga Derlak Trio oraz wielu innych światowej sławy wykonawców.

1986r. 1987r Wojciech Siemion, 1987r.

Najsłynniejszym wydarzeniem muzycznym organizowanym w Pałacu w Rybnej był Festiwal Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i Jego Goście. Festiwal narodził się z początkiem 1993 roku, kiedy to kwartet obchodził piętnastolecie swojej działalności. Wówczas skład Kwartetu Śląskiego tworzyli: Marek Moś – skrzypce, Arkadiusz Kubica – skrzypce, Łukasz Syrnicki – altówka, Piotr Janosik – wiolonczela. Później rolę pierwszego skrzypka objął Szymon Krzeszowiec. Festiwal Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i Jego Goście odbywał się przez dziesięć lat na przełomie listopada i grudnia. Od roku 2000 dołączono Prolog Festiwalu, który miał miejsce w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Od początku swego istnienia festiwal był imprezą w pełni autorską. Głównymi organizatorami byli: Kwartet Śląski, Pałac w Rybnej oraz Urząd Miasta Tarnowskie Góry. Ideą festiwalu była prezentacja muzyki kameralnej różnych epok, począwszy od baroku do współczesności, kompozytorów polskich i światowych.

Ponadto w Pałacu w Rybnej odbywały się cykle: Koncerty Mistrzów, Popołudnie z muzyką austriacką oraz Mistrz i uczeń. W ramach promocji młodych talentów Pałac w Rybnej nadal współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną w Tarnowskich Górach. Pałac w Rybnej stara się regularnie organizować niedzielne popołudnia z muzyką kameralną, zapraszając zarówno wybitnych artystów polskich i zagranicznych, jak i młodych artystów - uczniów, popularyzując w ten sposób ich muzyczne umiejętności.

Działalność wystawiennicza:
Pałac jest również miejscem wystaw malarstwa, grafiki i fotografii. Na przełomie kilkunastu lat zostały zaprezentowane prace: Eryka Syrnickiego · Tadeusza Siary · Wernera Lubosa · Grażyny Kędzielawskiej · Aleksandry Herbowskiej – Matery · Stanisława Kędzielawskiego · Haliny Matłosz · Macieja Kędzielawskiego · Joanny Jeziorskiej · Andrzeja Urbanowicza · Mieczysława Muławskiego · Veroniq Zafon · Henryka Kościelnego · Jacka Pałuchy · Ryszarda Kai · Jindricha Streita · Marka Rokoszewskigo · Malwiny de Brade · Marty Ignatowicz · Tadeusza Woźniaka · Gerharda Wielanda · Czesława Pietrygi.
W pałacu organizowane są również plenery malarskie oraz wernisaże poplenerowe. Jedną z takich imprez jest odbywający się od 2013 roku cyklicznie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Artystów Ślaskich STAŚ, Międzynarodowy Plener Artystyczny Miast Partnerskich Tarnowskich Gór. Powstałe podczas niego prace artystów z całej Polski, Czech, Niemiec, Francji, Węgier uwieczniają cenne obiekty znajdujące się w okolicy.

Znani goście pałacu:
Obok koncertów muzyki kameralnej w pałacu organizowane są spotkania ze znanymi artystami. Przed publicznością wystąpili: Anna Dymna · Wojciech Młynarski · Marek Grechuta · Grzegorz Turnau · Stanisław Tym · Jacek Fedorowicz · Andrzej Rosiewicz · Janusz Zaorski · Leszek Długosz · Iga Cembrzyńska · Krzysztof Daukszewicz · Michał Bajor · Piotr Szczepanik · Edyta Geppert · Marian Opania · Kabaret Potem · Jerzy Kryszak · Bogusław Mec · Zespół Universe.

DomPracy Tworczej, lata 80. DomPracy Tworczej, lata 80.

W pałacu gościli również: Tadeusz Mazowiecki · abp. Damian Zimoń · Hanna Suchocka · Jarosław Kaczyński · Jan Miodek · Marian Krzaklewski · Czesław Niemen · Irena Santor · Bogusław Kaczyński · Jerzy Bińczycki · Zygmunt Krauze · Andrzej Chłopecki · Krystyna Moszumańska-Nazar · Witold Szalonek · Paweł Szamański · Majka Jeżowska · Rudi Schubert · Józef Skrzek · Lech Majewski · Nelly Rokita · bp. Tadeusz Pieronek · Lech Wałęsa · Kornel Morawiecki · Adam Michnik.

7 października

7
października

piatek, godz. 18.00, wstęp wolny

Kwintet Śląskich Kameralistów – koncert polskiej muzyki filmowej
w 100. rocznicę przyłączenia Tarnowskich Gór do Polski

17 października

17
października

17-19.10

II Konkurs klawesynowy im. Elżbiety Chojnackiej

22 października

22
października

22-23 .10

Memorial szachowy im. Henryka Karnówki

27 października

27
października

czwartek

Tarnogórskie Spotkania Jazzowe - Krzysztof Popek Flute Adventure, w składzie: Wojciech Niedziela – fortepian, Maciej Kitajewski – kontrabas, Przemek Florczak – saksofon, Arek Skolik – perkusja, Tomas Sanchez - instrumenty perkusyjne.

29 października

29
października

sobota, godz. 18.00

Recital fortepianowy Kate Liu (USA)

3 listopada

3
listopada

czwartek

Tarnogórskie Spotkania Jazzowe - Tomasz Wendt Trio &, Atom String Quartet: „Behind The Strings”.

10 listopada

10
listopada

czwartek

Tarnogórskie Spotkania Jazzowe Aga Derlak Trio feat. Piotr Schmidt, w składzie: Piotr Schmidt – trąbka, Aga Derlak – fortepian, Michał Barański – kontrabas, Sebastian Kuchczyński – perkusja.

13 listopada

13
listopada

niedziela

Tarnogórskie Spotkania Jazzowe - O.N.E. Monika Muc – saksofon, Pola Atmańska – pianistka, kompozytorka, Kamila Drabek – kontrabasistka i kompozytorka, Patrycja Wybrańczyk - perkusistka.

17 listopada

17
listopada

czwartek

Tarnogórskie Spotkania Jazzowe. Mietek Szcześniak, Krzysztof Herdzin Trio, w składzie: Mietek Szcześniak – wokal, Krzysztof Herdzin – fortepian, Robert Kubiszyn – kontrabas, Cezary Konrad – perkusja.

Informator kulturalny

Aby wpisać się na listę informatora skorzystaj z poniższego formularza.

Imię i nazwisko:

adres e-mail:

captcha