Facebook
Facebook

I KONKURS KLAWESYNOWY IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studiów licencjackich. Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry, 24-26 listopada 2019

 

I KONKURS KLAWESYNOWY IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studiów licencjackich

Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry, 24-26 listopada 2019
 
 
Karta zgłoszeniowa I - pobierz

Karta zgłoszeniowa II - pobierz

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej
im. Elżbiety Chojnackiej z siedzibą w Pałacu w Rybnej, Instytucją Kultury,
ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-25-24-437 („Organizator”). Współpraca: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.

2. Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2019 w Pałacu w Rybnej - Tarnowskich Górach przy  ul. Powstańców Waszawskich 90.

3. Konkurs rozpocznie się recitalem prof. Elżbiety Stefańskiej pt. Elżbieta Chojnacka
in memoriam, wieńczącym cykl koncertów pt. „Dwa nurty”. W dniu koncertu odbędzie się również ekspozycja poświęcona Elżbiecie Chojnackiej. Szczegóły na stronie: http://palacrybna.pl/pl,info,-centrum-wspolczesnej-muzyki-klawesynowej-im-elzbiety-chojnackiej

4. Celem konkursu jest popularyzacja literatury klawesynowej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX i XXI wieku, a także klawesynu współczesnego
z dźwigniami pedałowymi do zmian rejestrów. Jest to również okazja do  wymiany doświadczeń między uczestnikami i pedagogami.

5. Konkurs odbędzie się w pięciu kategoriach:
Grupa I – uczniowie klas I - III szkół muzycznych I stopnia,
Grupa II - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych I stopnia,
Grupa III - uczniowie klas I - III szkół muzycznych II stopnia,
Grupa IV - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych II stopnia,
Grupa V - studenci studiów licencjackich.

6. Prezentacja programu konkursowego możliwa jest na następujących instrumentach:
dwumanuałowy klawesyn współczesny o dyspozycji: 8' 8' 4' 16' , lutnia na dolnej
i górnej klawiaturze, skala od FF do f3,
dwumanuałowa kopia klawesynu francuskiego wg Pascala Taskina o dyspozycji 8’ 8” 4’, lutnia na dolnej klawiaturze, skala od FF do f3.

7. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej w wyżej wymienionych kategoriach.

8. Wymagania programowe:
Grupa I - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 5 min.,
Grupa II - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 10 min.,
Grupa III - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 15 min.,
Grupa IV - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 20 min.,
Grupa V - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 20 min.

Utwory mogą być wykonane w dowolnej kolejności. Program może być wykonany z nut.  
W kategorii I i II (szkoła muzyczna I stopnia) utwór współczesny może być transkrypcją utworu fortepianowego.

9. Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi:
I – IV grupa  - 100 zł
V grupa – 150zł.
Wpłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Pałacu w Rybnej nr 12 2490 0005 0000 4520 4256 1948, wpisując w tytule przelewu „KONKURS KLAWESYNOWY”,  nazwisko Uczestnika oraz nazwę placówki delegującej na konkurs.

10. Zgłoszenie oraz oświadczenie opiekuna osób niepełnoletnich wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do dnia 31.10.2019 na adres hduet@wp.pl.

11. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

12. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

13. Wszelkie informacje dotyczące konkursu organizator publikuje na stronie http://palacrybna.pl oraz www.aleksandragajecka-antosiewicz.com

14. Do dnia 15.11.2019 roku uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową o dniu
i godzinie próby, a także o dokładnej godzinie przesłuchania. Informacje te zostaną umieszczone również na stronie internetowej.

15. Występy uczestników oceniać będzie trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora w składzie: prof. Elżbieta Stefańska, prof. Ewa Piasecka, dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz.

16. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami płytowymi i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. I nagrodą w IV i V grupie wiekowej będzie możliwość prezentacji koncertowej w Akademii Muzycznej w Łodzi.

17. Decyzje Jury są nieodwołalne.

18. Konkurs jest otwarty dla publiczności.

19. Koszty dodatkowe (przyjazd, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelowych Pałacu w Rybnej (tel. 32 284 18 37).

20. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów (dni zostaną określone po zamknieciu listy uczestników).

21. Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć
z przesłuchań i koncertu laureatów na stronie internetowej Centrum WMK
im. Elżbiety Chojnackiej.

22. Wszelkich informacji o konkursie udziela p. Hanna Balcerzak - tel. 696-949-419, email: hduet@wp.pl

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od Organizatora, wynikłe w czasie trwania kursu.

24. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

It is our great pleasure to announce the first Elisabeth Chojnacka Harpsichord Competition

Tarnowskie Góry–Palace at Rybna, November 24th to 26th 2019

The Competition is open to applicants of any nationality who have not reached 20 years of age as at 24th November 2019.

RULES OF THE COMPETITION

1. The Center for Contemporary Harpsichord Music in the Rybna Palace (ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-25-24-437) in collaboration with The Henryk Mikołaj Górecki Silesian Philharmonic, The G. and K. Bacewicz Academy of Music in Łódź, and The Music School of Frederick Chopin in Bytom present the 1st “ Elisabeth Chojnacka Harpsichord Competition” at the Palace at Rybna, Tarnowskie Góry, Poland from the 24th to the 26th of November 2019.

2. The Elisabeth Chojnacka Harpsichord Competition will take place at the Palace at Rybna, Tarnowskie Góry, Poland from the 24th to the 26th of November 2019.

3. The competition will commence on 24th of November 2019 with a solo recital Elżbieta Chojnacka in memoriam given by the great Polish harpsichordist Elżbieta Stefańska as part of the project Dwa nurty. There will also be documentary presentations on the subject of the life of Elisabeth Chojnacka on this day.

4. The competition is dedicated to the great polish harpsichordist Elżbieta Chojnacka (1939-2017) to popularize harpsichord music, both ancient and contemporary, and to encourage composers to write new music for the instrument. Two instruments, the historical and the modern type will be available.

5. The competition is divided into 5 sections:
Category I: entrants born between 2010 and 2012
Category II: entrants born between 2007 and 2009
Category III: entrants born between 2004 and 2006
Category IV: entrants born between 2001 and 2003
Category V: entrants born between 1998 and 2000

6. Available instruments:
French harpsichord (two manuals) by Pascal Taskin 8’ 8” 4’, lute –down manual, range FF to f3; or
Modern harpsichord (two manuals and pedals) 8' 8' 4' 16', lute—both manuals range FF to f3

7. In each category, the competition consists of one round only.

8. Applicants in each category are required to perform two pieces: one baroque composition, and one composition of Contemporary Music (of the 20th or 21st century), each of the candidate’s choice.
Category I Free program: one baroque work and one modern work totaling a maximum of 5minutes
Category II Free program: one baroque work and one modern work totaling a maximum of 10 minutes
Category III Free program: one baroque work and one modern work totaling a maximum of 15 minutes
Category IV Free program: one baroque work and one modern work totaling a maximum of 20 minutes
Category V Free program: one baroque work and one modern work totaling a maximum of 20 minutes
The order of performance (i.e. baroque or modern piece) is at the discretion of the entrant.  Sheet music can be used for the performance.
The Candidate must perform works specifically written for the harpsichord, except that in Categories I and II the modern piece can be a transcription of a work for piano.

9. The entry fee of € 30 for Categories I, II, III and IV, and € 40 for category V should be remitted to the following bank account:
International IBAN format:
PL12 2490 0005 0000 4520 4256 1948
BIC: Alior Bank: ALBPPLPW
with the title “KONKURS KLAWESYNOWY” and name of the Participant

10. The application form (PDF), proof of payment of entry fee (PDF) and, for categories I to IV the child parent/guardian's statement (PDF), should be sent by email to:
hduet@wp.pl not later than 31st October 2019.
Only completed and signed applications will be accepted and examined.
The application form can be downloaded from the website at http://palacrybna.pl,
 and must be sent to hduet@wp.pl along with proof of payment of the entry fee and parental permission form where the entrant is under eighteen years of age.

11. Submission of an application confirms the acceptance of these rules.

12. The entry fee will not be refunded to applicants who withdraw from the competition. Applicants who decide to withdraw from the competition should advise the competition’s office by sending an email to: hduet@wp.pl 
Registration fees are not refundable for any reason.

13. Information about the competition will be posted on the following websites:
http://palacrybna.pl
www.aleksandragajecka-antosiewicz.com

14. The schedule of the competition and rehearsals will be announced by 15th November 2019 by the artistic director Aleksandra Gajecka-Antosiewicz, published on the competition website, and sent by email to all applicants.

15. The jury will consist of Professor Elżbieta Stefańska, Professor Ewa Piasecka, and Doctor Aleksandra Gajecka-Antosiewicz.

16. All Participants in the competition will be honored with a diploma and a CD.
The winners of the first prizes in categories IV and V will be invited to perform in a concert at the Music Academy in Lodz, Poland.

17. In all categories the judges' decision is final.

18. The Competition is open to a public audience.
In the case of photographic, radio, television or other recording of the final concert, participants can not make financial or other claims against the organization or broadcaster.

19. The competition and its organizers are not responsible for any accidents that might occur to persons or property either during travel to and from the competition, or during the competition.
All costs of travel and accommodation are the responsibility of the participant.

20. The winners of the first prizes, at the discretion of the management of the competition, agree to perform without fee, in gala dress, at the final concert of the competition, as announced by the Jury. In the case of photographic, radio, television or other recording of the final concert, participants can not make financial or other claims against the organization or broadcaster.

21. Photographic, radio, television or other recording of the final concert may be posted on the website of Palace at Rybna and The Center for Contemporary Harpsichord Music, participants can not make financial or other claims against the organization or broadcaster.

22. The artistic director reserves the right to make changes to these rules and to cancel one or more categories if deemed necessary. In the case of cancellation, applicants will be informed, and entry fees refunded.
23. For further information, applicants should contact:
Hanna Balcerzak
tel +48 696-949-419 , e-mail: hduet@wp.pl

24. Registration for the competition implies the unconditional approval of these rules. Any changes made by The Center for Contemporary Harpsichord Music, will be communicated to the participants. 21 marca

21
marca

niedziela, godz. 18.00
wydarzenie online

HANNA BALCERZAK - recital klawesynowy

11 kwietnia

11
kwietnia
niedziela, godz. 18.00
wydarzenie online

ANNA WIKTORIA SWOBODA - recital lutniowy

3 października

3
października

niedziela, godz. 16. 00, wstęp 10zł

Koncert Young Arts

13 marca

13
marca
niedziela, godz. 12.00
 
Rybna Dzieciom
Wiosna Barokowa: Klawesyn. Marzenie małej Wandz
i, Joanna Motulewicz –mezzosopran
Anna Krzysztofik-Buczyńska – klawesyn, Hanna Balcerzak - słowo
 

13 marca

13
marca
niedziela, godz. 18.00
 
Wiosna Barokowa: Feerie namiętności, Joanna Motulewicz – mezzosopran, Anna Krzysztofik-Buczyńska – klawesyn, Piotr Oczkowski - słowo
 

20 marca

20
marca
niedziela, godz. 18.00
 
Wiosna Barokowa: Early Music Day
Włoski, francuski, mieszany – trzy oblicza baroku
, Anna Zawisza – sopran, Julia Karpeta – viola da gamba, Anna Wiktoria Swoboda – teorba, gitara barokowa, słowo 
 

27 marca

27
marca
niedziela, godz. godz. 18.00
 
Wiosna Barokowa, Piękno niskich tonów, Adela Czaplewska - viola da gamba, Bartosz Kokoszka - wiolonczela barokowa, Anna Wiktoria Swoboda – słowo