Facebook
Facebook

I KONKURS KLAWESYNOWY IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studiów licencjackich. Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry, 24-26 listopada 2019

 

I KONKURS KLAWESYNOWY IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studiów licencjackich

Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry, 24-26 listopada 2019
 
 
Karta zgłoszeniowa - pobierz

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej
im. Elżbiety Chojnackiej z siedzibą w Pałacu w Rybnej, Instytucją Kultury,
ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-25-24-437 („Organizator”). Współpraca: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.

2. Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2019 w Pałacu w Rybnej - Tarnowskich Górach przy  ul. Powstańców Waszawskich 90.

3. Konkurs rozpocznie się recitalem prof. Elżbiety Stefańskiej pt. Elżbieta Chojnacka
in memoriam, wieńczącym cykl koncertów pt. „Dwa nurty”. W dniu koncertu odbędzie się również ekspozycja poświęcona Elżbiecie Chojnackiej. Szczegóły na stronie: http://palacrybna.pl/pl,info,-centrum-wspolczesnej-muzyki-klawesynowej-im-elzbiety-chojnackiej

4. Celem konkursu jest popularyzacja literatury klawesynowej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX i XXI wieku, a także klawesynu współczesnego
z dźwigniami pedałowymi do zmian rejestrów. Jest to również okazja do  wymiany doświadczeń między uczestnikami i pedagogami.

5. Konkurs odbędzie się w pięciu kategoriach:
Grupa I – uczniowie klas I - III szkół muzycznych I stopnia,
Grupa II - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych I stopnia,
Grupa III - uczniowie klas I - III szkół muzycznych II stopnia,
Grupa IV - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych II stopnia,
Grupa V - studenci studiów licencjackich.

6. Prezentacja programu konkursowego możliwa jest na następujących instrumentach:
dwumanuałowy klawesyn współczesny o dyspozycji: 8' 8' 4' 16' , lutnia na dolnej
i górnej klawiaturze, skala od FF do f3,
dwumanuałowa kopia klawesynu francuskiego wg Pascala Taskina o dyspozycji 8’ 8” 4’, lutnia na dolnej klawiaturze, skala od FF do f3.

7. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej w wyżej wymienionych kategoriach.

8. Wymagania programowe:
Grupa I - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 5 min.,
Grupa II - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 10 min.,
Grupa III - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 15 min.,
Grupa IV - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 20 min.,
Grupa V - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 20 min.

Utwory mogą być wykonane w dowolnej kolejności. Program może być wykonany z nut.  
W kategorii I i II (szkoła muzyczna I stopnia) utwór współczesny może być transkrypcją utworu fortepianowego.

9. Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi:
I – IV grupa  - 100 zł
V grupa – 150zł.
Wpłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Pałacu w Rybnej nr 12 2490 0005 0000 4520 4256 1948, wpisując w tytule przelewu „KONKURS KLAWESYNOWY”,  nazwisko Uczestnika oraz nazwę placówki delegującej na konkurs.

10. Zgłoszenie oraz oświadczenie opiekuna osób niepełnoletnich wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do dnia 31.10.2019 na adres hduet@wp.pl.

11. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

12. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

13. Wszelkie informacje dotyczące konkursu organizator publikuje na stronie http://palacrybna.pl oraz www.aleksandragajecka-antosiewicz.com

14. Do dnia 15.11.2019 roku uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową o dniu
i godzinie próby, a także o dokładnej godzinie przesłuchania. Informacje te zostaną umieszczone również na stronie internetowej.

15. Występy uczestników oceniać będzie trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora w składzie: prof. Elżbieta Stefańska, prof. Ewa Piasecka, dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz.

16. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami płytowymi i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. I nagrodą w IV i V grupie wiekowej będzie możliwość prezentacji koncertowej w Akademii Muzycznej w Łodzi.

17. Decyzje Jury są nieodwołalne.

18. Konkurs jest otwarty dla publiczności.

19. Koszty dodatkowe (przyjazd, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelowych Pałacu w Rybnej (tel. 32 284 18 37).

20. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów (dni zostaną określone po zamknieciu listy uczestników).

21. Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć
z przesłuchań i koncertu laureatów na stronie internetowej Centrum WMK
im. Elżbiety Chojnackiej.

22. Wszelkich informacji o konkursie udziela p. Hanna Balcerzak - tel. 696-949-419, email: hduet@wp.pl

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od Organizatora, wynikłe w czasie trwania kursu.

24. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.19 maja

19
maja

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5 zł

Cykl koncertowy Rybna Dzieciom- koncert 2/10

Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło - fortepian i Katarzyna Sokołowska - fortepian

19 maja

19
maja

niedziela, godz.18.00, wstęp 10 zł

Cykl koncertowy Opowieści muzyczne - koncert 2/5  

Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło - fortepian i Katarzyna Sokołowska - fortepian 

26 maja

26
maja

niedziela, godz. 18.00, bilety w cenie 15zł

KoncertSondre Høymer  – gitara klasyczna, Jarosław Meisner-puzon, Mateusz Meisner - fortepian

1 czerwca

1
czerwca
01-02
Warsztaty Suzuki
 

2 czerwca

2
czerwca

niedziela, godz. 12.00, wstęp 5 zł

Cykl koncertowy Rybna Dzieciom- koncert 4/10

Warsztaty Suzuki

23 czerwca

23
czerwca

23.06-28.06

X Mistrzowskie kursy dla pianistów

prowadzenie: dr Marian Sobula (AM Kraków) oraz Anna Miernik (asystent)

1 lipca

1
lipca

01.07-07.07

X mistrzowskie kursy dla solistów skrzypcowych,

prowadzenie: prof. Antoni Cofalik i Marta Lelek, Mauricio Silva (akompaniament)

7 lipca

7
lipca

07.07-11.07

X Mistrzowski kurs klawesynowo-kompozytorski

prowadzeni: dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz (AM Łódź) – klawesyn, dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomska (AM Łódź) - klawesyn, basso continuo, dr hab. Artur Zagajewski (AM Łódź) – kompozycja

20 lipca

20
lipca

20.07-27.07

X Mistrzowskie kursy dla zespołów smyczkowych i solistów (duety, tria i kwartety smyczkowe, skrzypkowie, altowioliści,wiolonczeliści)

prowadzenie: Royal String Quartet (Izabela Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska, Paweł Czarny, Michał Pepol)

27 lipca

27
lipca

29.07-02.08

Wakacje Artystyczne w Pałacu w Rybnej

prowadzenie: Marzena Kobryń i Magdalena Łazar - Massier

19 sierpnia

19
sierpnia

19.08-22.08

X Mistrzowskie Warsztaty Fagotowe

prowadzeni: dr hab. Paweł Solecki (AM Kraków), dr hab. Marek Barański (AM Katowice)

25 sierpnia

25
sierpnia

25.08-28.08

X Mistrzowskie kursy dla klarnecistów

prowadzenie: prof.dr hab Roman Widaszek (AM Katowice), dr hab. Jakub Bokun (AM Wrocław), dr hab. Grzegorz Wieczorek (AM Gdańsk), dr Igor Frantisam (Uniwersytet w Ostrawie)

2 września

2
września

02.09-08.09

X Mistrzowskie kursy dla flecistów

prowadzenie: dr hab Agata Igras (UMFC Warszawa)