Facebook
Facebook

II KONKURS KLAWESYNOWY IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studiów licencjackich. Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry, 12-13 października 2021

Szanowni Państwo,
w dniach 17-19 października 2022 roku Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej zaprasza do udziału w II Konkursie klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej w Pałacu w Rybnej, który odbędzie  w 5. rocznicę śmierci Patronki Konkursu - wybitnej interpretatorki muzyki współczesnej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II st. oraz studentów studiów licencjackich.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 3.10.2022.

Celem Konkursu jest pielęgnowanie pamięci o Elżbiecie Chojnackiej, popularyzacja literatury klawesynowej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX i XXI wieku i obowiązkowym utworem kompozytora polskiego, a także promocja klawesynu współczesnego z dźwigniami pedałowymi do zmian rejestrów. Jest to również okazja do  wymiany doświadczeń między uczestnikami i pedagogami, przełamania barier w zakresie wykonawstwa muzyki XX i XXI wieku. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania programu na unikatowym klawesynie zbudowanym specjalnie dla Elżbiety Chojnackiej przez Anthony’ego Sideya, obecnie należącym do Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz.

Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa  „Elżbieta Chojnacka – Paganini klawesynu” oraz wykład dr Urszuli Jasieckiej-Bury  pt. „Nostalgiczny powrót do przeszłości czy poszukiwanie brzmienia? O wykorzystaniu klawesynu współczesnego w wykonawstwie muzyki dawnej.”

Organizator: Pałac w Rybnej - Instytucja Kultury wraz z Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej.
Współorganizator: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.
Współpraca: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Towarzystwo im. Mariana Sawy.
Partnerem wydarzenia są Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, wydawnictwo Ars Musica.  
Patronat medialny: Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorami Konkursu są Pałac w Rybnej - Instytucja Kultury wraz z Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej z siedzibą w Pałacu w Rybnej przy ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-25-24-437.
2. Współorganizatorem Konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.
3. Współpraca: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Galeria
im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Towarzystwo im. Mariana Sawy.
4. Partnerami wydarzenia są Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, wydawnictwo Ars musica.  Patronat medialny:  Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.
5. Konkurs odbędzie się w dniach 17-19.10.2022 w Pałacu w Rybnej - Tarnowskich Górach. Adres: ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry.
6. W dniach 17-19.10.2022 każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia próby akustycznej:  10 -minutowej dla grupy I-III i 15-minutowej dla grup IV-V.
7. W dniu 18.10.2022 odbędzie się  wystawa pt. „Elżbieta Chojnacka – Paganini klawesynu” oraz wykład dr Urszuli Jasieckiej-Bury  pt. „Nostalgiczny powrót do przeszłości czy poszukiwanie brzmienia? O wykorzystaniu klawesynu współczesnego w wykonawstwie muzyki dawnej.”
8. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 18-19.10.2022 w pięciu kategoriach:
•    Grupa I - uczniowie klas I - III szkół muzycznych I stopnia,
•    Grupa II - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych I stopnia,
•    Grupa III - uczniowie klas I - III szkół muzycznych II stopnia oraz  VII - VIII - ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i I - ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
•    Grupa IV - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych II stopnia,
•    Grupa V - studenci studiów licencjackich.
9. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej w wyżej wymienionych kategoriach.
10.  Wymagania programowe:
•    Grupa I - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego,
czas prezentacji do 5 min.,
•    Grupa II - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego,
czas prezentacji do 10 min.,
•    Grupa III - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego,
czas prezentacji do 15 min.,
•    Grupa IV i V - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz dwóch utworów współczesnych (pozycja obowiązkowa - utwór kompozytora polskiego), czas prezentacji do 20 min.
Utwory mogą być wykonane w dowolnej kolejności. Program może być wykonany
z nut. Wykonawcy zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań, by korzystać z oryginalnych wydań materiałów nutowych. W grupie I. i II. utwór współczesny może być transkrypcją utworu fortepianowego. Ze względów organizacyjnych nie przewiduje się możliwości wykonania utworów z elektroniką oraz z towarzyszeniem taśmy.
11. Występy uczestników oceniać będzie Jury w składzie:
prof. Elżbieta Stefańska (Przewodnicząca Jury), prof. Ewa Piasecka, dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz oraz mgr Adam Wesołowski.
12. Uczniowie Jurorów nie mogą brać udziału w konkursie.
13. Prezentacja programu konkursowego odbędzie się na unikatowym klawesynie zbudowanym specjalnie dla Elżbiety Chojnackiej przez Anthony’ego Sideya. Instrument posiada pięć pedałów oraz dwie dźwignie ręczne do zmian rejestrów: lutniowego, ośmiostopowego i czterostopowego dla górnego manuału, ośmiostopowego, szesnastostopowego, harfowego oraz łącznika na dolnym manuale. Skala instrumentu: F1 do g3.
14. Do dnia 10.10.2022 uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową o dniu i godzinie próby, a także o dokładnej godzinie przesłuchania. Informacje te zostaną umieszczone również na stronach internetowych Organizatorów.
15. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami płytowymi lub nutowymi oraz dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.  Przewiduje się Nagrody specjalne:
•    Dla laureata I miejsca w V grupie wiekowej - recital do 50 minut w Galerii
im. Sleńdzińskich w Białymstoku (nagroda Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku),
•    Za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego - komplety utworów klawesynowych ufundowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM)
oraz wydawnictwo Ars musica.
16. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów w dniu 19.10.2022 w godzinach wieczornych.
17. Decyzje Jury są niepodważalne.
18. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
19. Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 150 zł. Wpłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Pałacu w Rybnej nr 12 2490 0005 0000 4520 4256 1948, wpisując w tytule przelewu „KONKURS KLAWESYNOWY”,  nazwisko i imię Uczestnika. Prosimy o informację, czy konieczne jest wystawienie faktury.

20. Kartę zgłoszenia, oświadczenie opiekuna osób niepełnoletnich oraz klauzulę informacyjną RODO (załączniki do pobrania) wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do dnia 03.10.2022 na adres email:  konkursklawesynowy@gmail.com. Załączniki należy pobrać ze strony: www.muzyczna.bytom.pl – zakładka: „Dokumenty do pobrania/Konkurs klawesynowy”  lub ze strony: https://www.aleksandragajecka-antosiewicz.com/konkurs-klawesynowy-im-elżbiety-chojnackiej/
21. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
22. Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć
z przesłuchań i koncertu laureatów na stronach internetowych i stronach FB Organizatorów.
23. Koszty dodatkowe (przyjazd, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelowych Pałacu w Rybnej (tel. 32 284 18 37, www.palacrybna.pl lub przez stronę www.booking.com (Pałac w Rybnej).
24. Wszelkie informacje dotyczące konkursu Organizatorzy publikują na stronach http://palacrybna.pl/pl oraz https://www.aleksandragajecka-antosiewicz.com. Indywidualnych  informacji o konkursie udziela p. Hanna Balcerzak - tel. 696-949-419, email: konkursklawesynowy@gmail.com
25. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
26. W związku z trwającą sytuacją pandemiczną, której przebieg jest trudny do przewidzenia,
jeśli panujące warunki nie pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie przesłuchań, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia konkursu w trybie on-line.
27. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących bezpiecznego przebywania w miejscach publicznych w czasie epidemii Covid-19.
Przed  rozpoczęciem Konkursu, jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała - uczestnicy i opiekunowie będą zobligowani do wypełnienia oświadczenia odnośnie zdrowia i samopoczucia.
28. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne
od Organizatorów, wynikłe w czasie trwania Konkursu.
29. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.22 maja

22
maja

niedziela, godz. 19.00, bilety w cenie 50zł

Mateusz Adamczyk Quartet - Koncert promujący nową płytę "SQUARE"

28 maja

28
maja

sobota

koncert organizowany przez Szkołę Suzuki

29 maja

29
maja
niedziela, godzina 18.00, wstęp 10zł

Koncert studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

5 czerwca

5
czerwca

niedziela

koncert organizowany przez Szkołę Suzuki

12 czerwca

12
czerwca

niedziela, godz. 20.00, bilety w cenie 120zł- sala główna, 90zł-sale boczne

Koncert Muzyki Filmowej V3 – Krzesimir Dębski, Piotr Gładki, Mariusz Patyra oraz Kwintet Śląskich Kameralistów

26 czerwca

26
czerwca

rozpoczęcie
XIII Mistrzowskich Kursów
(kursy dla solistów skrzypcowych)

prowadzenie:
Marta Magdalena Lelek
Anna Nowak-Dańda (akompaniament)

2 lipca

2
lipca

sobota, godz. 18.00, wstęp 10zł/5zł

Koncert z udziałem Siemianowickiej Orkiestry Symfonicznej  pod dyr. B. J. Bembena, skrzypce – Marta Magdalena Lelek

3 lipca

3
lipca

niedziela, godz. 18.00

Koncert uczestników XIII Mistrzowskich Kursów dla solistów skrzypcowych

4 lipca

4
lipca

poniedziałek

04-12.07.2022 - kursy dla solistów skrzypcowych II terminMarta Magdalena Lelek, Mauricio Andres Silva (akompaniament)

12 lipca

12
lipca

wtorek

12-16.07

Plener malarski

16 lipca

16
lipca

rozpoczęcie
XIII Mistrzowskich Kursów
(kursy dla solistów, altowiolistów, wiolonczelsitów, zespołów kameralnych, w tym z fortepianem)

prowadzenie:
prowadzenie -  Royal String Quartet (I. Szłaj-Zimak - skrzypce, E. Przybyłowska - skrzypce, P. Czarny - altówka, M. Pepol - wiolonczela)

17 lipca

17
lipca
niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł
 
RYBNA DZIECIOM
„Amadeusz - historia cudownego dziecka”

Wykonawcy: Royal String Quartet: Izabella Szałaj-Zimak - I skrzypce,
Elwira Przybyłowska - II skrzypce, Paweł Czarny - altówka, Michał Pepol - wiolonczela


13 sierpnia

13
sierpnia

sobota

TCKowe kino objazdowe

17 sierpnia

17
sierpnia

rozpoczęcie
XIII Mistrzowskich Kursów
(kursy klarnetowe)


prowadzenie:
prof. dr hab. Roman Widaszek
prof. dr hab. Jakub Bokun
dr hab. Grzegorz Wieczorek
dr Jadwiga Czarkowska
oraz gość specjalny:
Kevin SPAGNOLO (WŁOCHY)

20 sierpnia

20
sierpnia

sobota

Koncert uczestników XIII Mistrzowskich Kursów dla klarnecistów

21 sierpnia

21
sierpnia
niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł
 
RYBNA DZIECIOM
„Klarnetowa różdżka”

Wykonawcy:
Roman Widaszek, Jakub Bokun, Grzegorz Wieczorek, Jadwiga Czarkowska, Kevin Spagnolo

22 sierpnia

22
sierpnia

rozpoczęcie
XIII Mistrzowskich Kursów
(warsztaty obojowo-fagotowe, możliwość uczestnictwa w lekcjach na rożku angielskim i kontrafagocie)

prowadzenie: prof. dr hab. M. Barański, prof. dr hab. P. Pyc, dr hab. D. Niedziela (akompaniament)

29 sierpnia

29
sierpnia

rozpoczęcie
XIII Mistrzowskich Kursów
(kursy fletowe)


prowadzenie:
prowadzenie - dr hab. Agata Igras
(UMFC Warszawa)
oraz Hanna Sosińska-Kraski (fortepian)

3 września

3
września

sobota

Koncert uczestników XIII Mistrzowskich Kursów dla flecistów

4 września

4
września
niedziela, godz. 12.00, wstęp 5zł
 
RYBNA DZIECIOM
Zaczarowany flet”

Wykonawcy:
Agata Igras, Hanna Sosińska-Kraski